OBJEDNÁVKA 


Závazná objednávka na pobyt "Unlock your Creativity"Registrační formulář

9888,- KČ (ubytování, vege strava - plná penze, možnost ledničky, varná konvice na pokojíčcích k dispozici, pro ty, co jsou často hladoví, jsou na některých pokojíčcích varné desky, program pobytu + 2 x online. Úhrada za stravu a ubytování je povinná pro všechny, nelze ji odečítat. )

Záloha 4444,- KČ předem na účet. Zálohu lze platit po domluvě na dvě splátky.

Zbytek sa doplácí v hotovosti na místě a pouze v českých korunách (5444,-).

Platbu na zálohu 4 444 kč posílejte zde: 2208800014/3030.


Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milí klienti,

pokud jste odběratelem mých služeb, návštěvníkem webu www.daryduse.com nebo  zájemci o mé služby, svěřujete mi osobní údaje. Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy, jméno a příjmení a jiné) jsou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (angl. General Data Protection Regulation - Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich obchodních údajů je Simona Šormová, se sídlem Saturnova 27, Praha 22, která provozuje webové stránky www.daryduse.com. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou zpracovány a za jaký účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírám také případné další zpracovatele, kteří mně se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na mě budete chtít obrátit můžete mě kontaktovat na emailu simonag@seznam.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje v rozsahu, v jakém mi je sami poskytnete, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, datum a místo narození, telefonní číslo,  pro objednání a poskytnutí individuálního sezení.

Osobní formulář v sekci Objednávka na webových stránkách

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení slouží k tomu, abych mohla provést službu, kterou objednáváte.

Online rezervace u živých a online akcích na webových stránkách

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo a údaje nezbytné pro fakturaci za účelem rezervace místa, platby a kontaktování v případě změny.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zaznamenávám jen v případě, že mi je poskytnete dobrovolně v rámci vyplnění formuláře na mém webu, objednáním některé mé služby nebo produktu.

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které mě navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Citlivé údaje

Při individuálních sezení, živých a online akcích může docházet ke sdílení citlivých údajů a informací o vaší osobě a informací o vašem zdravotním stavu, ať již fyzickém nebo psychickém. Sdílení těchto informací však není z Vaší strany povinné a je plně na vašem dobrovolném uvážení, jaké osobní údaje o své osobě případně sdělíte mně nebo ostatním účastníkům.

Při individuálních sezeních, během kterých se mnou sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, si dělám písemný zápis, který po skončení sezení (série sezení) uchovávám v papírové formě po dobu 3 let v souladu s principy ochrany osobních údajů. Zápis není předáván dalším osobám ani dále zpracováván. Zachovávám maximální diskrétnost.

Pro zpracování darů duše v rámci individuálního sezení uchovávám vaše údaje v papírové a elektronické formě po dobu 5 let. Pokud si přejete údaje vymazat kdykoli dříve, můžete o to požádat emailem na simonag@seznam.cz

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na mé webové stránce nebo písemně na živé akci souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Jako "správce" používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Cookies

Já jako "správce" používám cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a abych mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Bezpečnost

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standartními postupy a technologiemi. Dělám vše proto, abych vámi svěřené údaje zabezpečila proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Moje bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já jako "správce."

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Webnode, Simpleshop.cz, Facebook, Google.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: simonag@seznam.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem a kdo k nim má přístup.

Právo osobní údaje opravit či doplnit. Pokud své osobní údaje shledáte jako neaktuální či neúplné.

Právo požadovat omezení zpracování. Pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo že zpracovávám vaše údaje nezákonně. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejdříve mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut"). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i systému všech záloh. O dokončení výmazu vás budu informovat do 30 dní od vaší žádosti emailem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Poslední aktualizace 15. 9. 2021.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce :https://daryduse.cms.webnode.cz/life/


Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.daryduse.com. Tedy pro uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní www.daryduse.com

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  • Poskytovatelem (dále jen prodávající) se rozumí:

Simona Šormová

IČ: 64182321, neplátce DPH

Saturnova 27, Praha 22

Č.j.OZI/3805/2009/Con/1017823/2

Kontaktní telefon:604109374

Email: simonag@seznam.cz

  • Kupujícím se rozumí osoba, která vyplní a odešle objednávku produktu nabízeného na stránkách www.daryduse.com
  • Předmětem kupní smlouvy je nákup produktů a služeb uvedených a blíže specifikovaných na webových stránkách www.daryduse.com. Jedná se o produkty duševního vlastnictví, nebo produkty chráněné podle autorského zákona a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující si objednává produkty zásadně přes objednávkový formulář na www.daryduse.cz v propojení se službou Simpleshop.cz. Na těchto stránkách nalezne veškerý popis produktů. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou vyplněním a odesláním formuláře objednávky na www.daryduse.cz. Tímto aktem se kupující zároveň zavazuje uhradit kupní cenu produktu.

Pro objednání zboží kupující vyplní a odešle webový formulář objednávky.

3. Platba a doručení

Do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky), ve dnech pracovního klidu nejpozději v pondělí do 12.00, obdrží kupující na email uvedený v objednávce potvrzení o přijetí objednávky s platební údaji a údaji o doručení.

Způsoby doručení:

  • emailem

Platební možnosti:

  • předem na bankovní účet 2208800014/3030

Při bezhotovostní platbě předem po připsání platby na účet dodavatele obdrží kupující bez zbytečného odkladu potvrzení o zaplacení a informaci o provedení služby.

Při platbě zboží hotově při převzetí obdrží kupující emailem instrukce pro "odběr zboží."

4. Cena

Ceny produktů jsou uvedeny na webových stránkách a jsou platné po celou dobu jejich uvedení zde.

5. Vybavení kupujícího, HW a SW požadavky

Produkty na stránkách www.daryduse.cz vyžadují k plné funkčnosti, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. a internetový prohlížeč podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodexy. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby jeho hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího.

Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6. Garance, odstoupení od smlouvy

Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 14 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout.

Kupující zašle zakoupené zboží zpět na adresu dodatele spolu s dokladem o platbě.

Odpovídající částka bude vrácena bankovním převodem, nejpozději do 30 dnů od obdržení vráceného neporušeného zboží.

7. Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.daryduse.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek

Poslední aktualizace 27. 3. 2021

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce:https://daryduse.cms.webnode.cz/life/