POROZUMĚJ SVÉ ENERGII - HUMAN DESIGN PRO TEENS (bez rodičů)

Délka sezení: 35 - 45 min

Cena: 900 kč

Objednávky emailem na simonag@seznam.cz. Platbu provádí zákonný zástupce a dává tak souhlas se zpracováním osobních údajů na přípravu podkladů pro sezení.


KDYŽ SE ŽIVOT DĚJE

KONZULTACE, ve které zahrnuji vše, co lze využít, tj. Channeling, Práce s energetickými deficity, Práce s emocemi s využitím nástrojům metody Cesta Brandon Bays, Práce s Kvantovým Human designem, čtení z Akáši

Délka: 70 min

Cena: 3900 Kč

Objednávky pouze po telefonické domluvě. V případě stávajících klientů se cena liší. 


POROZUMĚJTE HLOUBĚJI POTŘEBÁM SVÝCH DĚTÍ

KONZULTACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍCE POROZUMĚT MECHANICE ENERGIE SVÝCH DĚTÍ A VZÁJEMNÉMU ENERGETICKÉMU PŮSOBENÍ

Co sezení zahrnuje a co budeme probírat:

energetické mapy podle Kvantového Human designuTM (Karen Curry Parker)

Vaše výzvy s dítětem a jaké energetické potřeby máte Vy a vaše dítě

jak se energeticky vzájemně ovlivňujete

jaké výzvy vyplývají z vašich energií

jak to souvisí s výzvami, kterými se snažíte s dítětem projít.

Délka: 90 min


Termíny objednávejte, prosím telefonicky na 604109374. Pokud bude telefon vypnutý, zřejmě probíhá sezení a určitě se ozvěte znova:).


Dary a Bloky v podnikání

Vhled do potenciálu energie živnostenského listu a bloků, které si neseme směrem k podnikání.

Vhled do situace, proč nemanifestuji to, co si přeji.

Objednávky na: simonag@seznam.cz

Cena: 3900 Kč

Délka: 90 min