Sebehodnota a finance

20.01.2022

Nedávno jsem se zamýšlela nad tím, jak oceňujeme a určujeme svou vlastní hodnotu. Většinou je to podle výšky svých financí na bankovním účtě. Málokdy si řekneme: "Je, ten udělal tu a takovou věc. Často věříme lidem, kteří mají peníze, protože nám nějakým způsobem připadají důvěryhodní. A kdybychom cítili, že ne, tak se často snažíme sebe přesvědčit, že museli i podvodným uměním se nějak projevit a tyto peníze a naše ohodnocení si zasloužit. Často si tyto lidi bohužel volíme jako vůdce a zástupce našich států. Lidé, kteří opravdu něco udělali dobrého a nemají-li takové množství bankovních prostředků, se mezi zástupce, kteří nás mají reprezentovat ani většinou nedostanou.

Proč to tak je?

Protože ani my sami nevnímáme svou vlastní hodnotu. Až ji budeme nakročeni, vnímat, cítit a žít celým svým tělem. Až si budeme umět říkat o správný plat, přestaneme se podceňovat, dělat svá poslání za almužnu, změní se také reprezentace našich států. Již to nebude o tom, kdo má kolik na účtě a to určuje, že zastupuje danou zemi, ale bude to za to, co pro lidi udělal a bude mu/jí opravdu čest reprezentovat lidi své země. Toto nastane, až budeme vnímat svou HODNOTU. A ta již není o penězích. Když začneme měnit toto staré nastavení za nové. Kritické množství pak udělá své kouzlo změny:).

Ať se děje - v lehkosti, zdravé hojnosti a radosti:).

A co myslíte vy? Na škále 0 až 10 jak jste na tom se sebehodnotou?:)