Používejte své dary duše

01.01.2022

Milí přátelé,

v současné době se nám prohlubují, rozšiřují, obnovují naše dary duše.Prosím, neschovávejte se s nimi. Prozkoumejte je, ale POUŽÍVEJTE JE. Dostali jste je z nějakého důvodu. 

Většinou je to pro práci s kolektivním vědomím, ať to znamená sedět na přepážce a pomoci v lehkosti vyřešit problém, učit děti ve škole respektujícím způsobem, laskavě si promluvit s pacientem tak, že má pocit, že je uzdraven, atd. 

Byla by velká PÝCHA nedůvěřovat něčemu, co nám bylo dáno zdrojovou silou. 

Byla by velká pýcha si myslet, že si to máme nechat pro sebe. VYSTUPTE z ponižování sebe, posuzování se (nemyslím tím zdravou sebereflexi - tu potřebujeme), přizpůsobování se starým normám, ve kterých již dále nedokážete být, atd.

VYSTUPTE. Toto za vás nikdo nikdy neudělá. Jen vy sami můžete poznat své dary na té nejintimnější úrovni. 

VYSTUPTE a NASTUPTE do svého pravého kosmického JA'.

Pokud pátráte, jaké jsou Vaše dary, abyste se mohli jasněji zaměřit, jsem Vám k dispozici:).